گالری ویدیو هادی محمدیان

پشت صحنه ای از ساخت فیلشاه
پشت صحنه ای از ساخت فیلشاه
ویدئوی معرفی هادی محمدیان
ویدئوی معرفی هادی محمدیان
اعتراض های تهیه کننده «فیلشاه»
اعتراض های تهیه کننده «فیلشاه»
گزارش اخبار ساعت ۲۰ شبکه چهار سیما ازفیلشاه
گزارش اخبار ساعت ۲۰ شبکه چهار سیما ازفیلشاه
تیزر از پشت صحنه انیمیشن سینمایی #فیلشاه
تیزر از پشت صحنه انیمیشن سینمایی #فیلشاه
مراحل فنی تولید انیمیشن سینمایی «فیلشاه»
مراحل فنی تولید انیمیشن سینمایی «فیلشاه»
گزارش تصویری فیلشاه - خبرگزاری صدا و سیما
گزارش تصویری فیلشاه - خبرگزاری صدا و سیما
لحظه میلاد مهدی (عج) در انیمیشن پرطرفدار«شاهزاده روم»
لحظه میلاد مهدی (عج) در انیمیشن پرطرفدار«شاهزاده روم»
 مراحل فنی تولید انیمیشن سینمایی «فیلشاه»
مراحل فنی تولید انیمیشن سینمایی «فیلشاه»
مصاحبه با هادی محمدیان و فرش قرمز انیمیشن رهایی از بهشت
مصاحبه با هادی محمدیان و فرش قرمز انیمیشن رهایی از بهشت
کل کل علی ضیاء و کارگردان «فیلشاه»
کل کل علی ضیاء و کارگردان «فیلشاه»