گالری ویدیو مرجان اتفاقیان

سکانسی تلخ از فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سکانسی تلخ از فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
غیرتی شدن برادر معتاد روی خواهر - فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
غیرتی شدن برادر معتاد روی خواهر - فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سکانس وحشتناک خفه کردن خواهر - فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سکانس وحشتناک خفه کردن خواهر - فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
انتشار درام گانگستری مغزهای کوچک زنگ زده اثر درخشان هومن سیدی
انتشار درام گانگستری مغزهای کوچک زنگ زده اثر درخشان هومن سیدی
‎مرجان اتفاقیان از اولین تجربه سینمایی اش در«مغزهای کوچک زنگ زده
‎مرجان اتفاقیان از اولین تجربه سینمایی اش در«مغزهای کوچک زنگ زده
جدیدترین تیزر «مغزهای کوچک زنگ زده»
جدیدترین تیزر «مغزهای کوچک زنگ زده»
‎از ٤ مهر به تماشای مغزهای کوچک زنگ زده بنشینید!!!
‎از ٤ مهر به تماشای مغزهای کوچک زنگ زده بنشینید!!!
تیزر فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی
تیزر فیلم سینمایی مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی