گالری ویدیو ژرژ پطرسی

گزارش تصویری از نخستین اکران مردمی فیلم گرگ بازی
گزارش تصویری از نخستین اکران مردمی فیلم گرگ بازی
گزارش اخبار ساعت ۲۰ شبکه چهار سیما ازفیلشاه
گزارش اخبار ساعت ۲۰ شبکه چهار سیما ازفیلشاه
تیزر از پشت صحنه انیمیشن سینمایی #فیلشاه
تیزر از پشت صحنه انیمیشن سینمایی #فیلشاه