گالری ویدیو امیرحسین صدیق

امیرحسین صدیق مهمان برنامه چهل تیکه
امیرحسین صدیق مهمان برنامه چهل تیکه
تیزر مینی‌سریال «گیله‌وا»
تیزر مینی‌سریال «گیله‌وا»
آنونس سریال این زمینی ها
آنونس سریال این زمینی ها
واکنش امیرحسین صدیق به تحقیق نکردن در مورد پسرجنجالی برنامه فرمول یک
واکنش امیرحسین صدیق به تحقیق نکردن در مورد پسرجنجالی برنامه فرمول یک
اولین تیزر رسمی «داش آکل»
اولین تیزر رسمی «داش آکل»
آنونس فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد
آنونس فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد
نقاشی فوق العاده امیرحسین صدیق در مسابقه خندوانه
نقاشی فوق العاده امیرحسین صدیق در مسابقه خندوانه
ادا بازی گروه صدیق نصیر و اشتباه عجیب امیرحسین صدیق
ادا بازی گروه صدیق نصیر و اشتباه عجیب امیرحسین صدیق
کل کل دو تیم سمیر وصدیق نصیر در مسابقه ادا بازی خندوانه
کل کل دو تیم سمیر وصدیق نصیر در مسابقه ادا بازی خندوانه
«آشوب» فیلمی دیگر از کاظم راست گفتار با بازی بسیار زیبای امیر حسین صدیق
«آشوب» فیلمی دیگر از کاظم راست گفتار با بازی بسیار زیبای امیر حسین صدیق
تیزر فیلم «بیست و یک روز بعد» با بازی ساره بیات
تیزر فیلم «بیست و یک روز بعد» با بازی ساره بیات
نخستین پشت صحنه از فیلم سینمایی "بیست و یک روز بعد"
نخستین پشت صحنه از فیلم سینمایی "بیست و یک روز بعد"