گالری ویدیو ندا جبرائیلی

من تا ابد سیاه پوش بابا کریم بوستان می‌مونم - قسمت آخر برادرجان
من تا ابد سیاه پوش بابا کریم بوستان می‌مونم - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
اون که نشکستنی‌ه و همیشه استواره؛ خانواده‌س - قسمت آخر برادرجان
سانسور عجیب غریب حجاب دختر در سریال برادرجان
سانسور عجیب غریب حجاب دختر در سریال برادرجان
من مشتریت نیستم که میگی سر میزم نمیشینی؛ من زنتم! - سریال برادرجان
من مشتریت نیستم که میگی سر میزم نمیشینی؛ من زنتم! - سریال برادرجان
کمکِ آرازُ می‌خواد، کمکِ برادرجان - سریال برادرجان
کمکِ آرازُ می‌خواد، کمکِ برادرجان - سریال برادرجان
حرفِ عشقه، حرفِ نیازه - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
حرفِ عشقه، حرفِ نیازه - یک سکانس از قسمت 24 برادرجان
کاش مادرم زنده بود؛ الان که شبا برام طولانیه - سریال برادرجان
کاش مادرم زنده بود؛ الان که شبا برام طولانیه - سریال برادرجان
این زندگی منم هست، نه؟ داشتن نداشتن تو رو منم تاثیر میذاره، نه؟
این زندگی منم هست، نه؟ داشتن نداشتن تو رو منم تاثیر میذاره، نه؟
میخوام نباشه این زندگی اگه توش حرمتِ بابام آسیب ببینه - قسمت 21 سریال برادرجان
میخوام نباشه این زندگی اگه توش حرمتِ بابام آسیب ببینه - قسمت 21 سریال برادرجان
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
قسم می‌خورم دوستت دارم داداش - یک سکانس از قسمت نوزدهم برادرجان
سعید چنگیزیان در «برادرجان»
سعید چنگیزیان در «برادرجان»
عاشق از چیش واسه معشوقش مایه میذاره؟ - سریال برادرجان
عاشق از چیش واسه معشوقش مایه میذاره؟ - سریال برادرجان
چرا پَسم می زدی ...؟ - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
چرا پَسم می زدی ...؟ - یک سکانس از قسمت هفدهم برادرجان
زنم میشی...؟! - یک سکانس از قسمت شانزدهم برادرجان
زنم میشی...؟! - یک سکانس از قسمت شانزدهم برادرجان
نگو خدا قهرش می گیره - سریال برادرجان
نگو خدا قهرش می گیره - سریال برادرجان
این همه سال لیلا پات وایسادحالا غمت نیست بپره بره؟! - یک سکانس از قسمت14برادرجان
این همه سال لیلا پات وایسادحالا غمت نیست بپره بره؟! - یک سکانس از قسمت14برادرجان
همه این سالها تو هم منو می‌خواستی دیگه؟! - سریال برادرجان
همه این سالها تو هم منو می‌خواستی دیگه؟! - سریال برادرجان
همه این سالها تو هم منو می‌خواستی دیگه؟! - قسمت 13 سریال برادرجان
همه این سالها تو هم منو می‌خواستی دیگه؟! - قسمت 13 سریال برادرجان
نمی‌دونم این همه سال پای خودم وایسادم یا آراز؟ - یک سکانس قسمت دهم برادرجان
نمی‌دونم این همه سال پای خودم وایسادم یا آراز؟ - یک سکانس قسمت دهم برادرجان
این دو تا خانواده به حقیقت احتیاج داره - قسمت 6 سریال برادر جان
این دو تا خانواده به حقیقت احتیاج داره - قسمت 6 سریال برادر جان
میخای دو تا برادرُ بندازی به جون هم؟ - قسمت 6 سریال برادر جان
میخای دو تا برادرُ بندازی به جون هم؟ - قسمت 6 سریال برادر جان
هنرنمایی علی نصیریان در «برادرجان»
هنرنمایی علی نصیریان در «برادرجان»
پا رو دل نذارم، کدوم طرفُ داشته باشم؟! - قسمت 2 سریال برادر جان
پا رو دل نذارم، کدوم طرفُ داشته باشم؟! - قسمت 2 سریال برادر جان
هرکی برده، هرکی خورده؛ ارزش یه مو گندیده  کریم بوستان رو نداره - سریال برادر جان
هرکی برده، هرکی خورده؛ ارزش یه مو گندیده کریم بوستان رو نداره - سریال برادر جان