گالری ویدیو علی لک‌پوریان

بیشعوری به سبک مهران غفوریان
بیشعوری به سبک مهران غفوریان
بی فرهنگی به سبک مهران غفوریان
بی فرهنگی به سبک مهران غفوریان
 ادا بازی و اشتباه عجیب مجید یاسر (موضوع فیلم و سینما)
ادا بازی و اشتباه عجیب مجید یاسر (موضوع فیلم و سینما)
 ادا بازی خنده دار مجید یاسر با موضوع عمومی
ادا بازی خنده دار مجید یاسر با موضوع عمومی
 ادا بازی بسیار خنده دار علی لک پوریان با موضوع ورزش
ادا بازی بسیار خنده دار علی لک پوریان با موضوع ورزش
 پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش دوم
پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش دوم
 پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش 1
پشت صحنه سری دوم مسابقه ادا بازی بخش 1