گالری ویدیو مازیار میری

جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین فیلم کوتاه: فیلم بچه خور
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین فیلم کوتاه: فیلم بچه خور
جشنواره فجر 97 - داوران بخش نگاه نو
جشنواره فجر 97 - داوران بخش نگاه نو
گفتگو با دختر مازیار میری
گفتگو با دختر مازیار میری
مصاحبه با غزل شاکری، مازیار میری و همایون اسعدیان درباره «سارا و آیدا»
مصاحبه با غزل شاکری، مازیار میری و همایون اسعدیان درباره «سارا و آیدا»