گالری ویدیو پرستو صالحی

ویدیویی از اکران خصوصی فیلم قرارمون پارک شهر
ویدیویی از اکران خصوصی فیلم قرارمون پارک شهر
پرستو صالحی: ازدواجم به هم خورد، توافق نداشتیم
پرستو صالحی: ازدواجم به هم خورد، توافق نداشتیم
 آنونس فیلم سینمایی «مسلخ» اثر اصغر نصیری
آنونس فیلم سینمایی «مسلخ» اثر اصغر نصیری
رونمایی از آنونس فیلم سینمایی مسلخ با بازی نرگس محمدی
رونمایی از آنونس فیلم سینمایی مسلخ با بازی نرگس محمدی