گالری ویدیو میثاق جمشیدی

رونمایی از آنونس فیلم سینمایی "خون خدا"
رونمایی از آنونس فیلم سینمایی "خون خدا"
سکانس های خنده دار فیلم خجالت نکش
سکانس های خنده دار فیلم خجالت نکش
سکانس هایی از فیلم سینمایی خجالت نکش
سکانس هایی از فیلم سینمایی خجالت نکش
سکانس دیدنی در وجه حامل
سکانس دیدنی در وجه حامل
تیزر فیلم سینمایی در وجه حامل ساخته بهمن کامیار
تیزر فیلم سینمایی در وجه حامل ساخته بهمن کامیار
تیزر فیلم سینمایی در وجه حامل
تیزر فیلم سینمایی در وجه حامل