گالری ویدیو حسن روحانی

دیدگاه مجری معروف صدا و سیما درمورد دولت
دیدگاه مجری معروف صدا و سیما درمورد دولت
دکتر روحانی در ضیافت افطار با اهالی فرهنگ و هنر
دکتر روحانی در ضیافت افطار با اهالی فرهنگ و هنر
فریاد «روحانی روحانی» بانوان تبریزی
فریاد «روحانی روحانی» بانوان تبریزی
استقبال مردم تبریز از حضور حسن روحانی
استقبال مردم تبریز از حضور حسن روحانی
حضور مردم تبریز در سخنرانی دکتر روحانی
حضور مردم تبریز در سخنرانی دکتر روحانی
حسن روحانی در جمع مردم تبریز
حسن روحانی در جمع مردم تبریز
حضور هم میهنان تبریزی قبل از سخنرانی حسن روحانی
حضور هم میهنان تبریزی قبل از سخنرانی حسن روحانی
کیوان کثیریان: آقای روحانی دغدغه فرهنگ ندارد
کیوان کثیریان: آقای روحانی دغدغه فرهنگ ندارد
مقایسه ای بین فرم و نحوه اجرای مناظرات ریاست جمهوری
مقایسه ای بین فرم و نحوه اجرای مناظرات ریاست جمهوری
فیلم کامل و بدون سانسور مستند انتخاباتی «حسن روحانی»
فیلم کامل و بدون سانسور مستند انتخاباتی «حسن روحانی»