گالری ویدیو رسول نجفیان

قسمت اول سریال از یادها رفته
قسمت اول سریال از یادها رفته
رونمایی از تیزر رسمی سریال از یادها رفته
رونمایی از تیزر رسمی سریال از یادها رفته
ماجرای خوانندگی زورکی نجفیان در مجلس ختم
ماجرای خوانندگی زورکی نجفیان در مجلس ختم
مصاحبه با رسول نجفیان بازیگر سریال از یادها رفته
مصاحبه با رسول نجفیان بازیگر سریال از یادها رفته