گالری ویدیو مسعود سلامی

ادای احترام به جمشید مشایخی و صحبت‌های سعید سهیلی درباره پدیده آقازادگی......
ادای احترام به جمشید مشایخی و صحبت‌های سعید سهیلی درباره پدیده آقازادگی......
تماس تصویری با مهران احمدی در نشست خبری فیلم آشتفته گی
تماس تصویری با مهران احمدی در نشست خبری فیلم آشتفته گی
اولین پشت صحنه ۱۵ ثانیه ای از «مصادره»
اولین پشت صحنه ۱۵ ثانیه ای از «مصادره»