گالری ویدیو خاویر باردم

واکنش "خاویر باردم" در مراسم اسکار به سوال خبرنگار درباره اصغر فرهادی
واکنش "خاویر باردم" در مراسم اسکار به سوال خبرنگار درباره اصغر فرهادی
«جنیفر لوپز» و سپس «خاویر باردم» در فرش قرمز
«جنیفر لوپز» و سپس «خاویر باردم» در فرش قرمز
اصغر فرهادی، خاویر باردم و پنه لوپه کروز در فوتوکال کن
اصغر فرهادی، خاویر باردم و پنه لوپه کروز در فوتوکال کن
گزیده ای از نشست خبری فیلم «همه می دانند» اصغر فرهادی
گزیده ای از نشست خبری فیلم «همه می دانند» اصغر فرهادی