گالری ویدیو جلیل فرجاد

اومدم ببینم خودم کی‌ام، بچه‌ام چه بابایی نصیبش شده - سریال برادرجان
اومدم ببینم خودم کی‌ام، بچه‌ام چه بابایی نصیبش شده - سریال برادرجان
سرمایه ام همین بود که کفِ این میدون پخشش کردم؛ آبروم! آبروم ۵۰ میلیون نمی ارزه؟
سرمایه ام همین بود که کفِ این میدون پخشش کردم؛ آبروم! آبروم ۵۰ میلیون نمی ارزه؟
با سجاد افشاریان در «برادر جان»
با سجاد افشاریان در «برادر جان»
هرکی با آتیش شما، آش بار نذاره، دیگِ آشش کله می شه؟! - قسمت 3 سریال برادر جان
هرکی با آتیش شما، آش بار نذاره، دیگِ آشش کله می شه؟! - قسمت 3 سریال برادر جان
نخستین آنونس سریال برادر جان - قسمت 2
نخستین آنونس سریال برادر جان - قسمت 2