گالری ویدیو فرهاد قائمیان

سکانسی از بازی جهانگیر اژدری
سکانسی از بازی جهانگیر اژدری
«گشت پلیس» امشب روی آنتن نمی رود + تیزر
«گشت پلیس» امشب روی آنتن نمی رود + تیزر
سکانس دیدنی از سریال سردلبران
سکانس دیدنی از سریال سردلبران
سریال شوق پرواز
سریال شوق پرواز
سریال یادآوری
سریال یادآوری
تیزر سریال یادآوری
تیزر سریال یادآوری
گفتگو با فرهاد قائمیان در شانزدهمین همایش سوختگان وصل
گفتگو با فرهاد قائمیان در شانزدهمین همایش سوختگان وصل
تیزر سریال «هست و نیست»
تیزر سریال «هست و نیست»
موزیک ویدیوی سریال  وفا محمد اصفهانی
موزیک ویدیوی سریال وفا محمد اصفهانی