گالری ویدیو مجید مجیدی

مجید مجیدی در اختتامیه جشنواره فیلم سلیمانیه عراق
مجید مجیدی در اختتامیه جشنواره فیلم سلیمانیه عراق
سکانس فوق العاده محمد رسول الله(ص)
سکانس فوق العاده محمد رسول الله(ص)
قسمتی از فیلم سینمایی «شنا در زمستان»
قسمتی از فیلم سینمایی «شنا در زمستان»