گالری ویدیو ریما رامین‌فر

غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
چند متری دایی جان؟ سکانس خنده دار پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
دامن پوشیدن نقی معمولی - سکانس خنده دار سریال پایتخت 5
دامن پوشیدن نقی معمولی - سکانس خنده دار سریال پایتخت 5
نقی معمولی و معتاد شدن بهبود - سکانس خنده دار پایتخت 2
نقی معمولی و معتاد شدن بهبود - سکانس خنده دار پایتخت 2
دماغ عمل کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 2
دماغ عمل کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 2
نقی معمولی و پرتقال برزیلی سن خوزه - سکانس خنده دار پایتخت 2
نقی معمولی و پرتقال برزیلی سن خوزه - سکانس خنده دار پایتخت 2
ماجرای خیانت نقی معمولی به هما - سکانس خنده دار پایتخت 2
ماجرای خیانت نقی معمولی به هما - سکانس خنده دار پایتخت 2
ارسطو عامل و خواب جوجه دیدن - سریال پایتخت 2
ارسطو عامل و خواب جوجه دیدن - سریال پایتخت 2
کل کل های نقی ، رحمت و بهبود بر سر خروس دم سیاه - پایتخت 2
کل کل های نقی ، رحمت و بهبود بر سر خروس دم سیاه - پایتخت 2
از فیلم A Quiet Place 2 تا قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز
از فیلم A Quiet Place 2 تا قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
انگلیسی حرف زدن بهتاش - سریال پایتخت 5
انگلیسی حرف زدن بهتاش - سریال پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
صحبت های خنده دار نقی معمولی و خانواده - پایتخت 5
صحبت های خنده دار نقی معمولی و خانواده - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
جشنواره فجر 97 - داوران بخش سودای سیمرغ
جشنواره فجر 97 - داوران بخش سودای سیمرغ
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین انیمیشن: آخرین داستان
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین انیمیشن: آخرین داستان
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین کارگردانی: نرگس آبیار
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین کارگردانی: نرگس آبیار
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین نقش مکمل زن: فرشته صدرعرفایی
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین نقش مکمل زن: فرشته صدرعرفایی
بهتاش و کتک خوردن از نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و کتک خوردن از نقی معمولی - پایتخت 5
نقی معمولی و خالکوبی بهتاش - سریال پایتخت 5
نقی معمولی و خالکوبی بهتاش - سریال پایتخت 5
ارسطو و سرکار گذاشتن نقی معمولی - پایتخت 5
ارسطو و سرکار گذاشتن نقی معمولی - پایتخت 5