گالری ویدیو فرهاد بشارتی

طنز برنامه هفت - خنده بازار 1
طنز برنامه هفت - خنده بازار 1
آموزش اقدامات مردم در بیمار دیابتی در سریال ستاره حیات
آموزش اقدامات مردم در بیمار دیابتی در سریال ستاره حیات