گالری ویدیو شهرام مکری

شهرام مکری در برنامه هفت
شهرام مکری در برنامه هفت
گفتگوی فرزاد حسنی با شهرام مکری کارگردان سینما درآمریکا
گفتگوی فرزاد حسنی با شهرام مکری کارگردان سینما درآمریکا
گُفت و گوی شهرام مُکری با الکساندر سوخوروف
گُفت و گوی شهرام مُکری با الکساندر سوخوروف
گفت گو با شهرام مکری درباره فیلم هجوم
گفت گو با شهرام مکری درباره فیلم هجوم