تاریخ تولد: 1371/04/29 | عضویت از خرداد 1399  |  تهران
ستاره 407
بررسی 5
لیست 1
مشارکت 208
بیوگرافی مینا اینانلو
مینا اینانلو متولد 1371 در قزوین از ایل بزرگ شاهسون اینانلو
در 17 سالگی با امیر تقی لو ازدواج کرد و به تهران آمد
حاصل این ازدواج یک پسر به نام عارف است
ستاره‌ها
407