نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی آسمان زرد کم عمق (1391)