نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی تنگه ابوقریب (1396)