فصل نرگس / نقد

جدول روایت‌های متقاطع

آرش فهیم : متأسفانه فیلمسازهای ما از روایت اپیزودیک و متقاطع درک درستی ندارند و این شیوه بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های مفهومی و معنایی آن، صرفاً به عنوان ابزاری برای متفاوت نمایی و ایجاد موقعیت‌های فانتزیک استفاده می‌شود. به همین دلیل هم فیلم‌هایی با این روش، باورپذیری کمتری دارند. درست مثل «فصل نرگس».
جدول روایت‌های متقاطع
30 شهریور 1396
شناسه نقد : 9759264
منبع: نقد روز
نظرات مردم (1 نظر)
فاطمه هادی
نقده خوبی بود
0 لایک
0 نظر
1396/06/30