امروز / نقد

شاید تهران امروز

مسعود زارعیان : فیلم روند آرامی دارد و شاید از همین روست که بیشتر تنه به تله فیلم می زند تا یک اثر سینمایی.
شاید تهران امروز
22 شهریور 1395
شناسه نقد : 4137689
منبع: سیاسفید
نظرات مردم (1 نظر)
سمانه
خیلی قشنگ بود لذت بردم
0 لایک
0 نظر
1395/06/29