فهرست مقدس / نقد

اکسیری برای ژانری فراموش شده

سعاد باقری : فهرست مقدس سعی دارد داستانی تاریخی را تعریف کند که شاید داستان روز باشد و تلاشی است هنرمندانه که توانسته مخاطب نوجوان را که مدتیست به فراموشی سپرده شده به سینما بکشاند و ژانری فراموش شده را احیا کند.
اکسیری برای ژانری فراموش شده
09 دی 1396
شناسه نقد : 1095496
منبع: مجله نقد سینما
نظرات مردم (2 نظر)
زیبا نگار
عاالیی بود
0 لایک
0 نظر
1396/10/14
حمیدرضا
بسیار کار فوق العاده ای بود
1 لایک
0 نظر
1396/10/10