نگاهی به مطالب مهم مطبوعات در روز گذشته

بررسی دستمزدهای میلیاردی بازیگران فیلم کمال تبریزی/ انتقاد روزنامه کیهان از فردوسی پور

انتقاد روزنامه کیهان از آیتم برنامه فردوسی پور، ماجرای دستمزدهای میلیاردی بازیگران فیلم کمال تبریزی و سایر مطالب مهم روزنامه ها رادر ادامه بخوانید.
بررسی دستمزدهای میلیاردی بازیگران فیلم کمال تبریزی/ انتقاد روزنامه کیهان از فردوسی پور
02 تیر 1397
شناسه تحلیل و گزارش : 6855955
نظرات مردم (1 نظر)
آرمان عسگری
کیهان مزخرف
0 لایک
0 نظر
1397/04/03