مرتضی شاه‌کرم

‏مرتضی شاه‌کرم‏
Morteza Shahkarm


مرتضی شاه‌کرم، بازیگر سینما و تلویزیون، در آثاری همچون فیلم سینمایی «روز واقعه»، سریال تلویزیونی «نجلا» و فیلم کوتاه «همسایه‌ها» فعالیت داشته است.

سوابق کاری مرتضی شاه‌کرم
***جوایز و عناوین***
کسب عنوان جوان برتر تئاترکشور واخذ نشان جوان نخبه تئاتر ایران/ 1392
کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره بین المللی تئاترفجر/ 1391
کاندیدای دریافت جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره بین المللی تئاترفجر/1397
کاندیدای دریافت جایزه بهترین کارگردانی ازجشنواره بین المللی تئاترفجر/1397
بازیگری:
جایزه اول بازیگری مرد/ نمایش فصل سبز دیدار/ جشنواره تئاتراستان خوزستان . دزفول/ 1375
جایزه اول بازیگری مرد / نمایش صبور/ جشنواره تئاتر استان خوزستان/ 1380
جایزه دوم بازیگری مرد / نمایش رهاشده / جشنواره مونولوگ استان خوزستان/1381
جایزه اول بازیگری مرد /نمایش زیر بیرق باد/ جشنواره سراسری تئاتر فتح خرمشهر/ 1383
جایزه سوم بازیگری مرد / نمایش زیر بیرق باد/ جشنواره تئاتر استان خوزستان/1384
جایزه اول بازیگری مرد / نمایش نقطه سر خط/ جشنواره تئاتراستان خوزستان/ 1387
جایزه اول بازیگری مرد/نمایش سکوت، هپروت، ملکوت/ جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت/ 1388
جایزه دوم بازیگری مرد/نمایش سکوت، هپروت، ملکوت/ جشنواره تئاتر بومی استان خوزستان/1389
جایزه دوم بازیگری مرد/نمایش تمام من همه عدو/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر/ 1390
جایزه دوم بازیگری مرد/ نمایش تمام من همه عدو/ جشنواره تئاترملی نفـــــت/ 1390
جایزه اول بازیگری مرد/نمایش تمام من همه عدو/ جشنواره سراسری تئاتر بصیرت/ 1391
جایزه اول بازیگری مرد / نمایش تو هرگز نخواهی گشت/ جشنواره تئاتر استان تهران/ 1391
جایزه اول بازیگری مرد /نمایش تو هرگز نخواهی گشت/ جشنواره تئاترفجر/منطقه پنج/ قشم/ 1391
جایزه اول بازیگری مرد / نمایش تو هرگز نخواهی گشت/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح/ 1392
جایزه دوم بازیگری مرد/ نمایش دیدومک/ جشنواره ملی تئاتر ایثار.تهران / 1394


نویسندگی:
جایزه سوم نویسندگی/ نمایشنامه زمین سرخ است/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر/ 1379
جایزه سوم نویسندگی / نمایشنامه رها شده / جشنواره مونولوگ استان خوزستان /1381
جایزه سوم نویسندگی/نمایشنامه آخر آسفالت/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر/ 1386
جایزه برتر نویسندگی/ نمایشنامه آخر آسفالت/ جشنواره تئاتراستان خوزستان/ 1386
جایزه سوم نویسندگی/ نمایشنامه ما چهار نفر بودیم/ جشنواره بین المللی تئاتر رضوی/ 1388
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه تمام من همه عدو/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح/ 1390
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه تمام من همه عدو/ جشنواره تئاتر ملی نفـــت/ 1390
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه تمام من همه عدو/ جشنواره سراسری تئاتر بصیرت /1391
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه یک دومم/ جشنواره تئاتر استان تـهران / 1390
جایزه دوم نویسندگی/ نمایشنامه یک دومم / جشنواره تئاتر فــــجر، منطقه یک/ 1390
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه تو هرگز نخواهی گشت/ جشنواره تئاتر استان تهران / 1391
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه تو هرگز نخواهی گشت/ جشنواره تئاتر فجر/ منطقه دو/ قشم/ 1391
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه عجیب،امور، قضیه/ جشنواره تئاتر فجر/ منطقه پنج /رشت/ 1391
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه تو هرگز نخواهی گشت/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر/1392
جایزه دوم نویسندگی/ نمایشنامه آقای قاضی صدایم را میشنوی/ جشنواره تئاتر ضامن/ کرمان/ 1392
جایزه دوم نویسندگی/ نمایشنامه من تا مرز من/ جشنواره طلوع خرداد ورامین / 1393
جایزه دوم نویسندگی/ نمایشنامه گندم/ جشنواره تئاتر استان البرز/ 1393
عنوان سوم نویسندگی/ نمایشنامه آقای قاضی صدایم را.../ جشنواره تئاتر فتح خرمشهر/ 1393
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه نوبت یعنی بعدی/ جشنواره ملی تئاتر ایثار/ 1394
جایزه دوم نویسندگی / نمایشنامه گندم / جشنواره تئاتراستان هرمزگان /1395
جایزه اول نویسندگی / نمایشنامه تمام من همه عدو/ جشنواره تئاتر استان قم /1396
جایزه اول نمایشنامه نویسی/ نمایشنامه عندازمطالبه/ سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. ادبیات نمایشی/ 1396
جایزه اول نویسندگی/نمایشنامه سانتی متر/ ششمین جشنواره تئاتر شهر تهران/ 1396
جایزه دوم نویسندگی/ نمایشنامه من تا مرز من/ جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر/ 1397
جایزه اول نویسندگی/ نمایشنامه عنداز مطالبه / سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر/1397

کارگردانی:
جایزه سوم کارگردانی/ نمایش حارث/ جشنواره سراسری تئاترشاهد/1378
جایزه سوم کارگردانی/ نمایش زندگی در سیاه/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح/ 1379
جایزه اول کارگردانی/نمایش رهاشده/جشنواره مونولوگ استان خوزستان/1381
جایزه سوم کارگردانی/ نمایش تله پاتی/ جشنواره بین المللی تئاترفتح خرمشهر/ 1383
جایزه سوم کارگردانی /نمایش آخر آسفالت/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر/ 1386
جایزه دوم کارگردانی/نمایش آخرآسفالت/ جشنواره تئاترشکست حصرآبادان/1386
جایزه دوم کارگردانی/ نمایش لبخندنزن/ جشنواره بومی تئاترخوزستان/1387
جایزه اول کارگردانی/ نمایش تمام من همه عدو/ جشنواره بین المللی تئاتر فتح خرمشهر / 1390
جایزه اول کارگردانی/ نمایش تمام من همه عدو/ جشنواره تئاتر ملی نفـــت/ 1390
جایزه اول کارگردانی/ نمایش تمام من همه عدو/ جشنواره سراسری تئاتر بصیرت /1391
جایزه اول کارگردانی/نمایش سانتی متر/ جشنواره تئاتر شهرتهران / 1396

سایر:
جایزه بهترین طراحی/ تمام من همه عدو/ صحنه جشنواره تئاتر ملی نفت/ 1390
جایزه نمایش برگزیده/ سانتی متر/ جشنواره تئاتر شهر/ 1396
جایزه نمایش برگزیده/ تمام من همه عدو/ از جشنواره ملی نفـــــت/ 1390
جایزه نمایش برگزیـده/ جـــشنــواره بین الــمللی تئاتر فتح/ 1390
جایزه ویژه هیئت داوران (بازیگری)/ سانتی متر/ جشنواره تئاتر شهر(تهران)/ 1396
نظرات مردم (1 نظر)
صادق اسماعیلی
بعنوان ی خوزستانی ساکن اصفهان با بازی شما در سریال نجلا حال کردم خیلی عالی انتظار کار بیشتر ایشالا در سینما وتلویزیون ازشما دارم
0 لایک
0 نظر
1399/07/22