👓 #رادیوصبا #رادیو_صبا به ترتیب از سمت راست #امیرزنده_دلان#مهدی_پر #محمدرضاقلمبر#مهبدقناعت_پیشه #پیمان_قریب_پناه #۱۰۵۵ #شوخ_طبعی_را_از_خانه_شروع_کنیم #صدای_شادی_آفرین
مهبد قناعت پیشه | 👓
#رادیوصبا
#رادیو_صبا
به ترتیب از سمت راست
#امیرزنده_دلان#مهدی_پر
#محمدرضاقلمبر#مهبدقناعت_پیشه
#پی...
41
1399/05/17