و چـه زیباست رسـیدن دوباره بـه روز زیبای آفـرینش … و چـه اندازه عجیب است روز ابـتدای بودن … و چه اندازه شیرین است امروز ، روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدی …  #شهره_جان_میلادت_مبارک #تولد #عشق #مهربان #سینما #تئاتر #موسیقی #آواز #آموزش_تولید_اجرا #موسسه #همای_سعادت #همای_سعادت_فیلم #سعید_دولتی
سعید دولتی | و چـه زیباست رسـیدن
دوباره بـه روز زیبای آفـرینش … و چـه اندازه عجیب است
روز ابـتدای بودن … و چه ان...
50
1399/06/06