هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم امروز هـمه تویی و فردا همه تو #❤❤ @61photostudio 📷 #طبیعت_زیبا #لباس_بختیاری #اصالت#سادگی_زیباست #سوگل_طهماسبی#حنابندان
سوگل طهماسبی | هرچنـــــد به روزگار در می‌نگرم
امروز هـمه تویی و فردا همه تو
#❤❤ @61photostudio 📷
#طبیعت_زیبا #لبا...
3،144
17 هفته قبل