ساعت شنی...... عمر رفته باز نمیگردد. زمان در یک خط و دوان دوان و به سرعت پیش میرود. ⌛⌛⌛⌛⌛⏳⌛⏳⌛⏳⌛⏳ 🌍 🌏 🌎 #ساعت#ارامش#محبت#صدا#لبخند #دکلمه #نریشن #زمان #مهربانی #ایرانی #ایران #تهران#دوستی #مجید_اکبری_مبارکه #ساعت_شنی #لحظه #همدلی #مسافر #گذرزمان #عبور #تکامل #انرژی_مثبت #تنهایی #کرونا #کرونادرایران #عمر#کلیپ #یاری #شاد 😊😉
مجید اکبری مبارکه | ساعت شنی...... عمر رفته باز نمیگردد.
زمان در یک خط و دوان دوان و به سرعت پیش میرود. ⌛⌛⌛⌛⌛⏳⌛⏳⌛⏳⌛⏳ 🌍 ...
20
1399/02/18