يك حقيقت اين است كه : فرودگاه ها بوسه هاي بيشتري از سالن هاي عروسي به خود ديده اند و ديوارهاي بيمارستان ها، بيشتر از عبادتگاه ها دعا شنيده اند. #حسين_پناهي @mahanairlinesorg @mahanairkids @mahanairlove @mahan_flights
بابک برزویه | يك حقيقت اين است كه :
فرودگاه ها بوسه هاي بيشتري از سالن هاي عروسي
 به خود ديده اند 
و ديوارهاي بيم...
16
1399/08/16