چشمان تو وطن من است! شهرهای بسیار دارد شهرهایش خانه‌های سبز به خانه‌هایش کسی سَر نمی زند از پنجره‌هایش کسی سَرَک نمی‌کشد. درون چشمان تو یک وطن آزاد است و هیچ دیکتاتوری حکومت نمی‌كند مردمش آزادانه به خیابان می‌آیند روی هم را می‌بوسند عاشق هم می‌شوند. مردمِ چشم‌های تو زندان را نمی‌شناسند در ساحل دریای آبی و زیبا نشسته‌اند تازیانه نمی‌خورند اعدام نمی‌شوند مردم چشم‌های تو یک دین دارند و به آن ایمان دارند. وطن من چشم‌های توست! #انور _سلمان #دل_نوشته #بابک_برزویه #عکاسی #شیدنگار #گالری #نقاشی #عشق #شعیب_احمدی #نقاش @ressam_ahmadi
بابک برزویه | چشمان تو وطن من است!
شهرهای بسیار دارد
شهرهایش خانه‌های سبز
به خانه‌هایش کسی سَر نمی زند
از پنجره‌ه...
13
1399/08/18