گالری عکس مهدی شیردل

1 از 3 عکس

تصویری از مهدی شیردل، بازیگر و دستیار دوم فیلمبردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از مهدی شیردل، بازیگر و دستیار دوم فیلمبردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از مهدی شیردل، بازیگر و دستیار دوم فیلمبردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از مهدی شیردل، بازیگر و دستیار دوم فیلمبردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از مهدی شیردل، بازیگر و دستیار دوم فیلمبردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش