گالری عکس شیرین آقارضا کاشی

2 از 2 عکس

شیرین آقارضا کاشی در نشست خبری فیلم سینمایی یک روز بخصوص به همراه افسانه کمالی، مازیار میری، همایون اسعدیان و مصطفی زمانی

نشست خبری «یک روز بخصوص» در جشنواره فجر