گالری عکس یاسر بختیاری

1 از 2 عکس

تصویری از یاسر بختیاری، بازیگر و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از یاسر بختیاری، بازیگر و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از یاسر بختیاری، بازیگر و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از یاسر بختیاری، بازیگر و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش