گالری عکس امیر عاشق‌حسینی

1 از 2 عکس

تصویری از امیر عاشق‌حسینی، دستیار صدابردار و صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از امیر عاشق‌حسینی، دستیار صدابردار و صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از امیر عاشق‌حسینی، دستیار صدابردار و صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از امیر عاشق‌حسینی، دستیار صدابردار و صدابردار سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش