گالری عکس بابک کریمی‌طاری

1 از 1 عکس

تصویری از بابک کریمی‌طاری، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از بابک کریمی‌طاری، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از بابک کریمی‌طاری، طراح صحنه و طراح لباس سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش