1 از 1 عکس
بعدی
قبلی

Earl Dwire در صحنه فیلم سینمایی دستیار همه کاره او (دختر تمام وقت) به همراه Rosalind Russell، رالف بلامی و کری گرانت

Earl Dwire در صحنه فیلم سینمایی دستیار همه کاره او (دختر تمام وقت) به همراه Rosalind Russell، رالف بلامی و کری گرانت