گالری عکس سید مهدی شجاعی

1 از 1 عکس

تصویری از سید مهدی شجاعی، نویسنده و مشاور سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سینا رازانی، فاطیما بهارمست، بانیپال شومون، الهام شعبانی، مروارید جعفری، امیرحسین فتحی و میثاق زارع

تصویری از سید مهدی شجاعی، نویسنده و مشاور سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سینا رازانی، فاطیما بهارمست، بانیپال شومون، الهام شعبانی، مروارید جعفری، امیرحسین فتحی و میثاق زارع
تصویری از علی شفیعی ثابت، چهره‌پرداز و بازیگر سینما و تلویزیون در پشت صحنه یکی از آثارش به همراه سینا رازانی، فاطیما بهارمست، سید مهدی شجاعی، بانیپال شومون، الهام شعبانی، مروارید جعفری، امیرحسین فتحی و میثاق زارع