گالری عکس داریوش فرهنگ

1 از 51 عکس

داریوش فرهنگ در صحنه برنامه تلویزیونی چهل تیکه

داریوش فرهنگ در صحنه برنامه تلویزیونی چهل تیکه
تصویری از داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه محمد هاشمی تصویری از داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش