گالری عکس داریوش فرهنگ

1 از 41 عکس

داریوش فرهنگ در صحنه فیلم سینمایی تخته گاز به همراه امیرعلی تکیه

داریوش فرهنگ در صحنه فیلم سینمایی تخته گاز به همراه امیرعلی تکیه
تصویری از داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه محمد هاشمی تصویری از داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از داریوش فرهنگ، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش