گالری عکس مهرداد ضابطی تهرانی

1 از 1 عکس

تصویری از مهرداد ضابطی تهرانی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از مهرداد ضابطی تهرانی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از مهرداد ضابطی تهرانی، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش