گالری عکس Russell Simpson

1 از 6 عکس

Russell Simpson در صحنه فیلم سینمایی خوشه های خشم به همراه Eddie Quillan، O.Z. Whitehead، Dorris Bowdon، هنری فوندا، جین دارول، جان کارادین و Frank Darien

Russell Simpson در صحنه فیلم سینمایی خوشه های خشم به همراه Eddie Quillan، O.Z. Whitehead، Dorris Bowdon، هنری فوندا، جین دارول، جان کارادین و Frank Darien