گالری عکس ژاله علو

1 از 9 عکس

ژاله علو در صحنه سریال تلویزیونی روشن‌تر از خاموشی

ژاله علو در صحنه سریال تلویزیونی روشن‌تر از خاموشی
تصویری از ژاله علو، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه فرهاد آئیش و رضا کیانیان تصویری از ژاله علو، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از ژاله علو، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه ثریا قاسمی تصویری از ژاله علو، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه علی نصیریان تصویری از ژاله علو، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه علی نصیریان تصویری از ژاله علو، بازیگر سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه محمدعلی کشاورز