گالری عکس بهادر اسدی

1 از 2 عکس

بهادر اسدی در پشت صحنه سریال شبکه نمایش خانگی ریکاوری به همراه مریم معصومی، مجید واشقانی، مهرداد نیکنام و پوریا پورسرخ

بهادر اسدی در پشت صحنه سریال شبکه نمایش خانگی ریکاوری به همراه مریم معصومی، مجید واشقانی، مهرداد نیکنام و پوریا پورسرخ