گالری عکس فرامرز صدیقی

1 از 2 عکس

فرامرز صدیقی در صحنه سریال تلویزیونی چراغ‌های خاموش به همراه مهدی سلوکی و رحیم نوروزی

فرامرز صدیقی در صحنه سریال تلویزیونی چراغ‌های خاموش به همراه مهدی سلوکی و رحیم نوروزی