گالری عکس جمشید مشایخی

1 از 24 عکس

تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه فخری خوروش

تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه فخری خوروش
تصویری از فخری خوروش، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه جمشید مشایخی تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش به همراه رامبد جوان تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش تصویری از جمشید مشایخی، بازیگر و مهمان سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش