گالری عکس آناهیتا درگاهی

1 از 18 عکس

آناهیتا درگاهی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی آخرین بار کی سحر را دیدی؟ به همراه مهرداد صدیقیان، شیوا کریمی و محمدرضا غفاری

آناهیتا درگاهی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی آخرین بار کی سحر را دیدی؟ به همراه مهرداد صدیقیان، شیوا کریمی و محمدرضا غفاری
شیوا کریمی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی آخرین بار کی سحر را دیدی؟ به همراه مهرداد صدیقیان، آناهیتا درگاهی و محمدرضا غفاری شیوا کریمی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی آخرین بار کی سحر را دیدی؟ به همراه محمدرضا غفاری، آناهیتا درگاهی و بهاران بنی‌احمدی شیوا کریمی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی آخرین بار کی سحر را دیدی؟ به همراه فرزاد مؤتمن، آناهیتا درگاهی، امیرحسین فتحی و محمدرضا غفاری