گالری عکس Del Henney

1 از 2 عکس

Del Henney در صحنه فیلم سینمایی سگهای پوشالی به همراه داستین هافمن، Susan George و Ken Hutchison

Del Henney در صحنه فیلم سینمایی سگهای پوشالی به همراه داستین هافمن، Susan George و Ken Hutchison