گالری عکس داوود بیدل

1 از 1 عکس

تصویری از داوود بیدل، کارگردان و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش

تصویری از داوود بیدل، کارگردان و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش
تصویری از داوود بیدل، کارگردان و مجری طرح سینما و تلویزیون در حال بازیگری سر صحنه یکی از آثارش